Artikelen

Nieuwe verbeterde KNLTB Koppeling

Genkgo introducteert deze week een geheel vernieuwde KNLTB koppeling. Dit is een uitbreiding voor VerenigingenWeb. De koppeling is geheel opnieuw gebouwd en maakt het synchroniseren van lidgegevens met de tennisbond nog makkelijker. De koppeling is direct beschikbaar voor bestaande gebruikers (Genkgo AdminInstellingenKNLTB-sync).

Veiliger, sneller en eenvoudiger

Sinds maart 2013 is Genkgo officieel KNLTB gecertificeerd aanbieder van synchronisatiesoftware voor ledenadministraties. In 2014 is de KNLTB begonnen met het herinrichten van haar IT architectuur. De verouderde manier van import/export van bestanden is uitgebreid met een moderne SOAP XML verbindingsoptie. Genkgo is hier direct op ingesprongen. Het resultaat is een nieuwe koppeling die sneller, veiliger en makkelijker te gebruiken is.

Handmatig downloaden verleden tijd

De nieuwe koppeling stelt ons in staat om lidgegevens, speelsterktes en bondsnummers direct op te halen uit de database van de bond. Ook het aan- en afmelden van leden gaat nu makkelijker. Dat betekent dat het ingewikkelde downloadproces in de Serv-IT Sharepoint omgeving van de Tennisbond tot het verleden behoort. Wel moet er nog steeds een verwerkingsbestand worden geüpload bij de KNLTB.

Meer inzicht in mutaties en conflicten

Het synchroniseren van de gegevens in Genkgo Organisatie met die van de KNLTB gaat nu stapsgewijs. Dit geeft de beheerder een beter overzicht in de mutaties die aandacht vragen. Het biedt de beheerder verder de mogelijkheid om conflicten met een paar muisklikken op te lossen. Het synchroniseren gaat als volgt:

1. Inloggen. In Genkgo voer je je MijnKNLTB gegevens in. Het systeem maakt vervolgens verbinding met de ledendatabase en haalt de nieuwe gegevens binnen.

2. Conflicten. Het scherm toont als eerste de conflicten die aandacht van de beheerder vragen. Een conflict doet zich voor als er sinds de laatste synchronisatie een veld is gewijzigd in zowel MijnKNLTB als in Genkgo Organisatie. Het systeem weet dan nietwelke waarde hij moet kiezen. Het systeen geeft direct aan welke conflicten er zijn. Door aan te klikken welke waarde de juiste is wordt het conflict opgelost.

3. Mutaties KNLTB. Het volgende scherm toont de nieuwe gegevens die zijn aangeleverd door de KNLTB. Dit zijn mogelijk aangepaste speelsterktes en toegekende bondsnummers voor nieuwe leden. Als het systeem nieuwe lidaanmelding heeft opgemerkt, dan zal de koppeling hier automatisch een bondsnummer en speelsterktes aan toekennen.

4. Mutaties Genkgo. Hier worden de wijzigingen getoond die sinds de laatste synchronisatie zijn aangebracht in Genkgo Organisatie. Denk aan wijzigingen in contactgegevens, rekeningnummer, etc. Ook zullen nieuwe ledenprofielen worden weergegeven. Deze leden worden automatisch aangemeld bij de KNLTB.

5. Verwerken. In de laatste stap zullen alle openstaande mutaties worden verwerkt. Mutaties Genkgo Organisatie zullen worden verwerkt en er zal een mutatieopdracht worden gegeneerd voor MijnKNLTB. Deze opdracht wordt opgeslagen in een XML bestand. Om de synchronisatie compleet te maken dient het bestand te worden geupload bij MijnKNLTB.

In een volgende versie: tweewegs informatieuitwisseling

Voor de KNLTB koppeling zien wij mogelijkheden voor verdere automatisering. Ook de laatste handmatige handeling - het uploaden van het mutatiebestand bij MijnKNLTB - willen we uiteindelijk overbodig maken. Het doel is uiteindelijk een volledige tweewegs synchronisatie in het Genkgo systeem te creëeren.

Direct beschikbaar

De nieuwe MijnKNLTB koppeling is direct beschikbaar gemaakt voor de bestaande gebruikers. Dat betekent dat vanaf vandaag de oude sychronisatiewijze is komen te vervallen en de nieuwe versie kan worden gebruikt.

Ben je actief voor een tennisvereniging die nog geen gebruik maakt van een MijnKNLTB koppeling? Stuur ons dan een mailtje.