Artikelen

Koppeling met Exact Online

Het is mogelijk om de ledenadministratie van je Genkgo VerenigingenWeb omgeving te koppelen met het online boekhoudprogramma Exact Online. Er zijn twee koppelingen die we los aanbieden, zijnde A ) Synchronisatie profielen en B ) Koppeling van debiteurenkaarten. Deze kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden.

Welke koppelingen zijn er?

Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)

  • Profielen (van relaties zoals leden, personen, organisaties) in Organisatie worden gesychroniseerd met “accounts” in Exact Online.
  • De gegevens aanwezig in Organisatie zijn leidend. Dat betekent dat er, bij een verschil tussen gegevens in enerzijds Organisatie en anderzijds Exact Online, automatisch wordt gekozen voor de informatie uit Organisatie. In dat geval wordt de informatie in Exact Online dus overschreven met die van Genkgo Organisatie.
  • Zorg dat je de gegevens in Organisatie kloppend en up to date zijn vóórdat de koppeling tot stand wordt gebracht.
  • De synchronisatie gebeurt dagelijks om het hele uur.

Koppeling B ) Koppeling van debiteurenkaarten

  • Debiteurenkaarten uit Exact Online worden gekoppeld met de VerenigingenWeb. De klant kiest of hij de debiteurenkaarten op de website wil plaatsen en/of in Organisatie op een lidprofiel wil tonen.
  • De synchronisatie gebeurt dagelijks