Artikelen

Leden engageren met een redactioneel web platform.

Regelmatig komt er een vereniging langs die onze software wil gebruiken, en tegelijkertijd speciale wensen heeft voor de website. Een voorbeeld hiervan is de vereniging MARUG. Zij maken gebruik van Verenigingenweb Premium in combinatie met een maatwerk website. Onlangs hebben wij hun website geheel vernieuwd. Deze biedt nu plaats aan een professioneel redactioneel platform en vervult een centrale rol in de informatievoorziening van de vereniging. MARUG wil de nummer één informatievoorziening zijn voor studenten op het gebied van marketing, zonder daarbij de normale nieuwsvoorziening voor leden, oud-leden en nieuwe leden uit het oog te verliezen. Welke oplossing hoort hier bij?

De totstandkoming van de nieuwe website van MARUG

Vervanging van print media

Genkgo bedient de Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen al reeds enkele jaren met Verenigingenweb Premium. Ze maken gebruik van onze online ledenadministratie+, versturen opgemaakte e-mails in communicatie en hebben een op maat gemaakte website, voorzien van een besloten ledenomgeving. MARUG is een zeer actieve vereniging en behartigt de belangen van alle marketingstudenten in Groningen. Zij heeft tevens een actieve groep van oud-leden. Om met alle doelgroepen in contact te blijven gebruikten zij haar website, e-mail, sms en een geprint redactioneel magazine: de MARKANT.

Hun voornaamste doelgroepen bestaat uit jonge mensen (ca 18 - 25 jaar), die veelal hun smartphone als primaire bron van nieuwsvoorziening en communicatie (meer over Trends in internetgebruik) gebruiken. Het bleek dat de communicatie van MARUG zo niet meer goed bij de wensen van haar leden aansloot. Daarnaast bleken het ontwerpen, drukken en verzenden van de Markant kostbaar en tijdrovend. Tijd voor verandering.

Een plek om alle doelgroepen te bereiken

MARUG heeft besloten om te stoppen met de geprinte MARKANT en het initiatief genomen om samen met Genkgo een nieuw platform voor communicatie en nieuwsvoorziening te ontwikkelen: online. Het doel: het neerzetten van een professionele redactionele omgeving om de doelgroepen via één vaste plaats aan te kunnen spreken. Een uitdaging.

Hoe ga je deze uitdaging aan? Welke technische oplossing past het beste bij de geschetste behoeften? Alle factoren van het web hebben spelen hier een rol: techniek, stijl, design, apparatuur en gebruikers. Veranderingen aan de website hebben uiteraard gevolgen voor de bezoeker. Daarnaast betekent het ook een verandering in gebruik van de "web masters", de mensen die de website onderhouden en voorzien van inhoud: MARUG en haar commissies.

MARUG wilde in staat zijn om een breed scala aan content te kunnen plaatsen. Het gaat hierbij om columns, nieuwsberichten, lange redactionele stukken, tweets, videoberichten, fotoalbums en activiteiten. De artikelen dienden te worden gekoppeld aan bestaande lidprofielen (de auteurs) en makkelijk te zijn in te delen aan de hand van 'tags'. Het geheel diende aantrekkelijk te worden gepresenteerd op haar website. Daarbij wilde MARUG zelf de controle houden over de plaatsing, 'vastpinnen', van artikelen, zonder het plaatsen ingewikkeld te maken. Ondertussen dient de bezoeker te worden geëngageerd en te worden uitgenodigd om de artikelen te lezen en door te klikken naar andere artikelen. Dit alles gegoten in een mooi, functioneel en aantrekkelijk design.

Mobiele gebruikerservaring

Hoe kies je voor de juiste technische oplossing? De keuze voor een responsive website, een mobiele website, een app of een combinatie hieruit volgt uit een gedegen analyse van de situatie. Vorm, techniek volgen hierbij de inhoud en de behoeften van de bezoeker. De websitestatistieken bevestigden het vermoeden dat een groeiende groep bezoekers de website opvraagt op een mobiele telefoon. Een responsive website ontwikkelen met deze bezoekers in gedachte (mobile first) zou echter betekenen dat de hele website opnieuw zou moeten worden ontwikkeld. Ook de bestaande informatievoorziening en besloten ledengedeelte zou hierbij op de schop moeten. Daar komt bij dat veel leden de website bezoeken op een pc van de onderwijsinstelling, voorzien van sterk verouderde browsers die moeite hebben met responsive websites. Bovendien was MARUG tevreden met haar bestaande website. So why fix it when it ain't broke?

Daarom is gekozen om de bestaande website te vernieuwen en tegelijkertijd een speciale afzonderlijke mobiele website te maken. Deze website heeft in feite dezelfde content als de desktop variant. Echter, doordat deze website een eigen design, 'schil', heeft gekregen is de nadruk gelegd op het "consumeren" van de artikelen, maar ook op het delen van deze informatie via social media.

Ook de groep bezoekers die gebruik maken van een tablet is groeiende. Dit betekent echter niet dat zijn perse een eigen 'tablet' website gepresenteerd hoeven te krijgen. Wel dient er rekening gehouden te worden met de kernmerken van een tablet, waarvan de voornaamste de 'touch interface', een mobiele internetverbinding en de grootte van het scherm. Door in de ontwerpfase goed rekening te houden met deze eigenschappen hebben we een universele website kunnen maken die geschikt is voor tablet gebruikers en voor de bezoekers via laptop of desktop.

Het resultaat

Het resultaat is een volledig online ecosysteem, voorzien van de toepassingen die het mogelijk maken om een moderne vereniging te draaien. Aan dit ecosysteem is een belangrijk onderdeel toegevoegd: een professioneel redactioneel publicatieplatform. Het geheel kan vanaf nu door MARUG worden ingezet voor het werven, binden en bedienen van alle actoren van MARUG: geïnteresseerden, sponsoren, commissies, bestuur, leden en oud-leden.

Daarmee zijn zij klaar voor de toekomst. Een frisse wind voor MARUG!